Vezetői információs rendszer

A vállalatvezetők és menedzserek számára a döntéselőkészítéshez, és döntéshozatalhoz nélkülözhetetlen a megbízható és gyorsan elérhető információ/adat. A Vezetői Információs Rendszerrel (VIR) lehetővé válik, hogy az adatok akkor és olyan formában álljanak rendelkezésre, ahogy szükségünk van rá. Tehát elsősorban azért hasznos egy ilyen rendszer, mert elérhetővé válnak az információk a döntéshozók, döntéselőkészítők számára. Ha hozzáférnek a megfelelő információkhoz, akkor a jó döntéseken keresztül csökkenthetők pl. a költségek, vagy növelhetők a bevételek.

Általában elmondható, hogy ügyfeleinknél a problémát nem az információ hiánya okozza, sőt sokszor túl sok adat áll rendelkezésre, csak éppen a vállalatvezetőknek vagy nincs jogosultságuk, vagy nincs meg hozzá a megfelelő informatikai tudásuk, vagy nem olyan formában, minőségben áll rendelkezésükre az információ, ahogy arra szükségük lenne.
Az alkalmazás az adatokat az ügyfél meglévő informatikai rendszereiből nyeri ki. Tehát nem az a cél, hogy a meglévő rendszereket egy újjal váltsuk ki, hanem hogy azokkal integráltan együttműködjünk.

 

AZ EGYSÉGES RENDSZERBEN:

  • Minden eseményt, adatot csak egyszer kell rögzíteni csökkentve ezzel az ismételt adatbevitel igényét, valamint az adatok manuális rögzítésével járó hibalehetőséget.
  • Egy adat módosításakor az integrált rendszer automatikusan frissíti a kapcsolódó adatokat is.
  • Naprakész adatok nyerhetők ki a rendszerből, ezáltal az üzleti tervezést is pontos adatokra lehet alapozni.
  • A rendszerhez tartozó riport eszközzel, a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók előre elkészített, beépített illetve ad-hoc jellegű lekérdezéseket készíthetnek.